U bevindt zich hier: Coatings Care  

COATINGS CAREŽ

Coating Care

bescherming van mens en milieu

Coatings Care is een mondiaal initiatief van producenten en importeurs van verf en drukinkt. Het is bedoeld om de veiligheids-, gezondheids- en milieuomstandigheden rond bedrijfsactiviteiten continue te verbeteren. Elk VVVF-lid rapporteert jaarlijks voor 1 juni over de geleverde inspanningen en resultaten in het voorgaande jaar. Dat gebeurt via de enquête Performance Indicators, met optioneel een zogenaamd VGM-jaarverslag. Dit geeft recht tot het voeren van het Coatings Care-logo. De VVVF doet verslag in het Coatings Care-jaarverslag.

Duurzaam ondernemerschap weegt zwaar voor de sector. Zo streeft ze naar efficiënt energie- en grondstoffengebruik. Ook werkt de sector aan een vermindering van:

- het aandeel gevaarlijke stoffen in verf- en drukinkt
- de hoeveelheid bedrijfs- en gevaarlijk afval per eenheid product
- de emissie van oplosmiddelen tijdens productie en bij gebruik door afnemers
- de blootstelling van werknemers aan oplosmiddelen
- het aantal ongevallen
- het ziekteverzuim